Peu diabètic

Els símptomes del peu diabètic són a grans trets la disminució de la sensibilitat i l’alteració de la circulació sanguínia. Aquesta falta de sensibilitat i falta de circulació pot produir ferides que es poden complicar.

Les zones del peu que es poden veure afectades són les que major prominència o més pressió suporten, com el dors dels dits, el taló o la zona plantar de l’avantpeu.