Peu diabètic

La diabetis pot provocar l’aparició de problemes als teixits, especialment als de les extremitats inferiors. Per aquest motiu, és imprescindible que les persones diabètiques rebin una atenció podològica especial, amb l’objectiu d’evitar l’aparició de complicacions, com ara el peu diabètic.

La podologia per a diabètics inclou tota una sèrie de cures específiques per prevenir i tractar problemes relacionats amb aquesta malaltia. La cura dels peus diabètics requereix parar una atenció especial a les zones que normalment es veuen afectades i que necessiten l’aplicació de tractaments de podologia professional. Generalment són les més prominents i les que aguanten més pressió, com el dors dels dits, el taló o la zona plantar de l’avantpeu.

Els símptomes que solen necessitar tractament per al peu diabètic són, a grans trets, la falta de sensibilitat i l’alteració de la circulació sanguínia. Quan aquests problemes persisteixen i s’agreugen, poden acabar provocant l’aparició de ferides i úlceres diabètiques als peus. A més, moltes vegades aquestes lesions es curen molt lentament i requereixen atenció per part d’un especialista en podologia per a diabètics, com els professionals que trobaràs al centre podològic Badapeu.