Podologia pediàtrica

Els peus dels nens es van desenvolupant a mesura que van creixent. Hi ha etapes evolutives que s’han de revisar per prevenir possibles defectes majors en un futur. Els peus dels nens tenen gran quantitat de cartílag que va ossificant-se a poc a poc a mesura que van creixent. És per això que durant aquest desenvolupament tenim possibilitat de realitzar correccions en els peus.

Els podòlegs també duem a terme una tasca d’educació de la salut ensenyant els nens a tenir cura dels seus peus per prevenir complicacions derivades d’una mala higiene i mals hàbits.

Els problemes més habituals en podologia infantil solen ser:

  • Peus plans i peus valgs
  • Mala posició dels dits
  • Papil·lomes
  • Ungles encarnades
  • Malaltia de Sever (dolor en el taló)
  • Caminar amb els peus cap a dins
  • Caminar “de puntetes”